Aure kommune

Aure kommune ligger på Nordmøre, og omfatter også den tidligere kommunen Tustna. Aure kommune grenser mot Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag, Kristiansund kommune i vest, Tingvoll og Halsa i sør, og Smøla kommune i nordvest. Innbyggerne i Aure blir kalt aurgjeldinger. Folk fra den tidligere kommunen Stemshaug kalles stemshauginger, mens innbyggerne i tidligere Tustna kommune kalles tustninger.

Aure kommune omfatter mange holmer og øyer. Kommunen har et mangfoldig planteliv, og det vokser flere rødlistearter i området. Det finnes også et rikt fugleliv i området, og ettersom Aure både har sjøområder, fjell og skog, er dyrelivet, fuglelivet og plantelivet i kommunen variert. Mellandsvågen og Livsneset på Skardsøya er et ramsarområde der det finnes mange sjeldne og rødlistede fuglearter. Aure kommune har en rik og spennende kulturarv, og næringslivet i kommunen omfatter alt fra oppdrettsindustri og jordbruk til turisme og Statoils anlegg på Tjeldbergodden.

Kommunesammenslåingen mellom Aure og Tustna ble til etter en folkeavstemning. En forutsetning for sammenslåingen var at det skulle bygges bru mellom Aure og Tustna, det såkalte Imarsundsambandet. Aure kommune har høye fjell ved havet, og også fint turterreng med skog og høyfjell. Strandlinjen er på 477 km, og byr på mange fiskemuligheter. Det bor omtrent 3500 innbyggere i Aure kommune. De fleste bor langs strandsonen. Kommunen har en stor stamme av hjortedyr, og mange kommer til kommunen både for å drive jakt og fiske.